+

Haiti > Monētu katalogs

Haiti 5 santīmi - obverseHaiti 5 santīmi - reverse
5 santīmi 1995-1997
Tērauds ar niķeļa pārklājumu
, 3.1g, ø 19.9mm
Haiti - KM# 154a
Haiti Republika
Haiti 20 santīmu - obverseHaiti 20 santīmu - reverse
20 santīmu 1995-2000
Tērauds ar niķeļa pārklājumu
, 6.85g, ø 26.6mm
Haiti - KM# 152a
Haiti Republika
Haiti 20 santīmu - obverseHaiti 20 santīmu - reverse
20 santīmu 1986-1991
Varš-Niķelis
, 7.54g, ø 26.15mm
Haiti - KM# 152
Haiti Republika
Haiti 50 santīmu - obverseHaiti 50 santīmu - reverse
50 santīmu 1995-2013
Tērauds ar niķeļa pārklājumu
, 8.4g, ø 29mm
Haiti - KM# 153a
Haiti Republika
Haiti 50 santīmu - obverseHaiti 50 santīmu - reverse
50 santīmu 1986-1991
Varš-Niķelis
, 9.95g, ø 29mm
Haiti - KM# 153
Haiti Republika
Haiti 1 gurds - obverseHaiti 1 gurds - reverse
1 gurds 1995-2016
Tērauds ar misiņa pārklājumu
, 6.3g, ø 23mm
Haiti - KM# 155
Haiti Republika
Haiti 5 gurdi - obverseHaiti 5 gurdi - reverse
5 gurdi 1995-2013
Tērauds ar misiņa pārklājumu
, 9.15g, ø 28mm
Haiti - KM# 156
Haiti Republika
Haiti 50 gurdu - obverseHaiti 50 gurdu - reverse
50 gurdu 1974
Holy Year
Sudrabs 0.925
, 16.75g, ø 38.14mm
Haiti - KM# 123
Haiti Republika
Cena: € 20.74
Haiti 1 santīms - obverseHaiti 1 santīms - reverse
1 santīms 1886-1895
Bronza
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 48
Haiti Republika
Haiti 1 santīms - obverseHaiti 1 santīms - reverse
1 santīms 1881
Bronza
, 5g, ø 25mm
Haiti - KM# 42
Haiti Republika
Haiti 2 santīmi - obverseHaiti 2 santīmi - reverse
2 santīmi 1886-1894
Bronza
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 49
Haiti Republika
Haiti 2 santīmi - obverseHaiti 2 santīmi - reverse
2 santīmi 1881
Bronza
, 10g, ø 30mm
Haiti - KM# 43
Haiti Republika
Cena: € 6.0
uCoin