+

Lietuva > Eiropas Savienība (Eiro) (2015 - 2018)

Atšķirības
Šķirot: Gads
Gads1c2c5c10c20c50c€1€2Gads
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c - 10c20c -  - €22017
1c -  -  -  -  -  -  - 2016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
Monetārā sistēma: 1 eiro = 100 centi
1c - 1 cents
2c - 2 centi
5c - 5 centi
10c - 10 centu
20c - 20 centu
50c - 50 centu
€1 - 1 eiro
€2 - 2 eiro
uCoin