+

Izraēla > Izraēlas Valsts (1948 - 1959)

Atšķirības
2
Gads1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt500ptGads
 -  - 10pt/Al
10pt/Cu
 -  -  -  -  -  - ז"ישתז"ישת
 -  -  -  -  -  - 100pt -  - ו"טשתו"טשת
 -  -  -  - 25pt50pt/CuNi
50pt/St
100pt -  - ד"ישתד"ישת
 -  - 10pt -  -  -  -  -  - ב"ישתב"ישת
1pt5pt10pt25m25pt50pt100pt250pt/Ag
250pt/CuNi
500ptט"שתט"שת
 -  -  - 25m -  -  -  -  - ח"שתח"שת
Monetārā sistēma: 1 lira = 1000 pruti
1pt - 1 pruta
5pt - 5 prutas
10pt - 10 prutu
25m - 25 milsi
25pt - 25 prutas
50pt - 50 prutu
100pt - 100 prutu
250pt - 250 prutu
500pt - 500 prutu
uCoin