+

Kipra > Karalis Džordžs V (1911 - 1936)

Atšķirības
Šķirot: Gads
Gads¼p½p1p4½p9p18pGads
 - ½p1p -  -  - 1934
 - ½p1p -  -  - 1931
 - ½p1p -  -  - 1930
 - ½p1p -  -  - 1927
¼p -  -  -  -  - 1926
¼p½p1p -  -  - 1922
 -  -  - 4½p9p18p1921
 -  -  -  - 9p - 1919
 -  -  -  - 9p18p1913
Monetārā sistēma: 1 shilling = 9 piastres
¼p - ¼ piastrs
½p - ½ piastrs
1p - 1 piastrs
4½p - 4½ piastres
9p - 9 piastres
18p - 18 piastres
uCoin