+

Horvātija > Neatkarīgā valsts Horvānija (1941 - 1945)

Nominālvērtība
Gads
Gads2KnGads
2Kn1941
2Kn - 2 kunas
uCoin