+

Britu Austrumāfrikas protektorāts > Shilling (1921 - 1964)

Atšķirības
Šķirot: Gads
Gads1c5c10c50c1ShGads
 - 5c10c -  - 1964
 - 5c - 50c - 1963
1c -  - 50c - 1962
1c5c -  -  - 1961
 -  -  - 50c - 1960
1c -  -  -  - 1959
 -  -  - 50c - 1958
1c5c -  -  - 1957
1c5c10c50c - 1956
1c5c - 50c - 1955
1c -  - 50c - 1954
1c5c10c50c1Sh1952
1c5c10c -  - 1951
1c - 10c - 1Sh1950
1c5c10c50c1Sh1949
 -  -  - 50c1Sh1948
 -  -  -  - 1Sh1946
 -  - 10c - 1Sh1945
 -  -  - 50c1Sh1944
 - 5c10c50c - 1943
1c5c10c50c1Sh1942
 - 5c10c - 1Sh1941
 - 5c10c -  - 1939
 - 5c10c50c1Sh1937
 - 5c/new
5c/old
10c/new
10c/old
 -  - 1936
1c5c10c -  - 1935
 - 5c10c -  - 1934
 - 5c10c -  - 1933
1c -  -  -  - 1930
1c5c10c -  - 1928
1c - 10c -  - 1927
1c5c10c - 1Sh1925
1c5c10c50c1Sh1924
1c5c10c50c1Sh1923
1c5c10c50c1Sh1922
 - 5c10c50c1Sh1921
Monetārā sistēma: 1 šiliņš = 100 centi
1c - 1 cents
5c - 5 centi
10c - 10 centu
50c - 50 centu
1Sh - 1 šiliņš
uCoin