+

Angola > Portugāles koloniālā impērija (1921 - 1974)

Atšķirības
2
Suvenīrkomplekti
×
Gads1c2c5c10c20c50c1$2.5$5$10$20$Gads
 -  -  - 10c - 50c1$2.5$5$ -  - 1974
 -  -  -  -  -  - 1$ - 5$ - 20$1972
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20$1971
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10$ - 1970
 -  -  -  -  -  -  - 2.5$ - 10$ - 1969
 -  -  -  -  -  -  - 2.5$ -  -  - 1968
 -  -  -  -  -  -  - 2.5$ -  -  - 1967
 -  -  -  -  -  - 1$ -  -  -  - 1965
 -  -  -  -  -  - 1$ -  -  -  - 1963
 -  -  -  - 20c -  -  -  -  -  - 1962
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1961
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1958
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1957
 -  -  -  -  -  - 1$2.5$ -  -  - 1956
 -  -  -  -  - 50c -  -  - 10$20$1955
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1954
 -  -  -  -  - 50c1$2.5$ -  -  - 1953
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10$20$1952
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  - 1950
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  - 1949
 -  -  - 10c20c50c -  -  -  -  - 1948
 -  -  - 10c20c50c -  -  -  -  - 1928
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  - 1927
 -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1924
 -  - 5c10c - 50c -  -  -  -  - 1923
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  - 1922
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1921
Monetārā sistēma: 1 eskudo = 100 sentavo
1c - 1 sentavo
2c - 2 sentavo
5c - 5 sentavo
10c - 10 sentavo
20c - 20 sentavo
50c - 50 sentavo
1$ - 1 eskudo
2.5$ - 2.5 eskudo
5$ - 5 eskudo
10$ - 10 eskudo
20$ - 20 eskudo
uCoin